Wiersze o Wieruszowie Klemensa Żubra

 

Dziękujemy za udział w konkursie!

Do 25 marca można było składać prace na konkurs „Wiersze o Wieruszowie” do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Konkurs polegał na wykonaniu filmu w dowolnej formie, zainspirowanego wybranym wierszem Klemensa Żubra, z podkładem słownym w wykonaniu Stanisława Badeńskiego.

Głównymi celami konkursu było ocalenie od zapomnienia dawnego Wieruszowa i ludzi związanych z naszym miastem, a także promocja poprzez ukazanie atutów i możliwości regionu w połączeniu z twórczością literacką  Klemensa Żubra.

Do udziału w konkursie wpłynęły dwa zgłoszenia: film pt. „Ziemia Wierusza” złożyła Pani Iwona Jasińska, film pt. „Nadrzeczna” zgłosiło Amatorskie Studio NC.

Filmy można obejrzeć na kanale YouTube Gminy Wieruszów:

 

Klemens Żuber 1913-1998 r. 

Klemens Żuber urodził się w Wieruszowie i wychował w 7-osobowej rodzinie. Był uzdolniony muzycznie, toteż od dziesiątego roku życia zaczął grać w orkiestrze dętej, a że szczególnie umiłował sobie grę na skrzypcach, rozpoczął systematyczną naukę gry na tym instrumencie. 

Przed wojną był pracownikiem poczty. 

Gdy wybuchła II wojna światowa, miał 26 lat. Brał udział w kampanii wrześniowej, dostał się, jak wielu polskich żołnierzy, do niewoli. Był jeńcem w znanym z historii obozie w Ostaszkowie. Podczas wymiany jeńców trafił do niewoli niemieckiej i dzięki temu uniknął zbrodni katyńskiej i mógł powrócić do rodziny i miasta. 

Po wojnie ukończył kurs księgowości w Gliwicach i pracował jako księgowy w powstałej po wojnie Szkole Zawodowej. Kolejne Jego miejsca pracy to: Zakład Weterynarii, Przedsiębiorstwo Melioracji, Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zespół Usług Projektowych oraz Wieruszowski Wydział Oświaty. 

Jednocześnie prowadził orkiestrę dętą w Wieruszowie i w Czastarach. Należał do zespołu muzycznego w Wieruszowskim Domu Kultury. W zespole tym grali znani wieruszowscy muzycy, a chórem kierował Celestyn Olbrych. Przez całe życie prowadził zespoły muzyczne w mieście i okolicach. Do dzisiaj Jego uczniowie pamiętają prowadzone przez niego zajęcia muzyczne w Czastarach, Wieruszowie, Sokolnikach.

Od przejścia na emeryturę w 1978 roku do śmierci 29 maja 1998 roku oprócz grania komponowania i dyrygowania, realizował swoją drugą pasję – kronikarską, badając i spisując wierszem i prozą dzieje rodzinnego miasta.

Jeszcze po latach w naszych sercach i pamięci zachowała się Jego szlachetna postać i pragniemy, aby ci, którzy nie znali Go osobiście, mogli poznać Jego świat wartości, życzliwość, zaangażowanie, wewnętrzne piękno wyrażone w nutach,  strofach i codziennym działaniu.

 

Pobierz:

 Wiersze o Wieruszowie

 

Pobierz / Posłuchaj:

Bolesławiecka Pobierz

Braci Rodaków Pobierz

Buczka Pobierz

Ciemna Pobierz

Cmentarna Pobierz

Fabryczna Pobierz

Mała Pobierz

Motowidłowska Pobierz

Nadrzeczna Pobierz

Parkowa Pobierz

Polna Pobierz

Zegar Pobierz

Ziemia Wieruszowa Pobierz